TalkEnglish Logo

Intonace a rychlost mluvení

Intonace

Spoustu lidí z různých zemí má nesprávnou intonaci, protože jejich učitelé měli také nesprávnou intonaci. V mnoha situacích je monotónnost lepší, než špatná intonace. Nejhorší je, když někdo příliš mnoho v každém slově stoupá a klesá hlasem. A za další, měli byste se vyvarovat ukončit větu nahoře.

Opravit intonaci znamená, že musíte pamatovat začít a končit nízko. Jiný způsob není možný. Doporučuji vám jít do části Angličtiny pro pohovory a poslechnout si jeden z audio souborů, které namluvil rodilý mluvčí. Po vyslechnutí souboru, nahrajte sebe a poslechněte si to. Zní to stejně? Jestliže ne, vyhledejte ty části, které jsou jiné a udělejte nezbytné opravy.

Tato rada je velmi jednoduchá, ale opravit intonaci je relativně jednoduché. K její nápravě stačí jen velmi malé úsilí. Jestliže máte kamaráda - rodilého mluvčího, můžete si vaši intonaci opravit za pár lekcí. Nahrávání a poslouchání sám sebe může být nudné, ale získávání správné intonace může trvat dlouho.

Měl jsem mnoho studentů, kteří si opravili svou intonaci po dvou krátkých sezeních. Rada, kterou jsem jim dal byla stejná, jako ta uvedená výše. Bude fungovat a pokud chcete mluvit se správnou intonací, uposlechněte ji prosím.

Rychlost mluvení

Častou chybou lidí, kteří mluví anglicky se špatnou výslovností je špatná rychlost mluvení. Protože nemají správnou výslovnost a intonaci, je pak těžké jim porozumět, protože mluví příliš rychle. Toto je největší problém, který jsem viděl u lidí, kteří nabyli jistotu v mluvení.

Abyste si zlepšili svou komunikaci a méně často slýchávali " Promiňte mi", je důležité opravit rychlost mluvení. Pro lidi s CONFIDENCE zní má rada zpomalit a mluvit jasně. Nespojujte dohromady slova příliš mnoho a dbejte na pauzy mezi slovy, která se těžko vyslovují.