TalkEnglish Logo

Základní poslechové lekce

Základní poslechové lekce obsahují přímočaré otázky a odpovědí. Při poslechu byste měli být schopni jasně slyšet odpověď z audio souboru. Audio soubor poslouchejte tolikrát, kolikrát chcete.

Pokud jste si při poslechu dialogu stále nejistí, můžete kliknout na "Show conversation dialog (Ukaž dialog)" a daný text se vám zobrazí. Doporučuji vám nedívat se na dialog, dokud se skutečně nebudete snažit poslouchat bez čtení.