TalkEnglish Logo

Kategorie lekcí pro Idiomy a fráze

V části Idiomy a fráze najdete klíčové fráze s výkladem, vzorovými větami a jinými způsoby vyjádření dané fráze.