TalkEnglish Logo

Učit se anglicky používáním slovních spojení

Co jsou v angličtině slovní spojení?


Slovní spojení jsou spojení běžně používaných slov s určitým slovem. Například se slovem ‘friend' jsou často spojována slova ‘best,' ‘good,' a ‘loyal.' Jako například ve větách:

"She talks to her best friend every day."
(best)

"He lives with some good friends."
(good, close)
* Slovo 'close' můžeme použít namísto 'good', například ve větě "He lives with some close friends."

"She has been a loyal friend for many years."
(loyal, real, trusted, true, faithful)
* Všechna slova uvedená v závorkách mohou být použita namísto slova ‘loyal'. Další příklady slovních spojení obsahující slovo ‘friend.'

Co je důležité při studiu anglických slovních spojení?


Při studiu slovní zásoby můžeme chápat význam slova ze slovníku, ale často neumíme toto slovo použít ve větě.

Jak použít toto slovo? Jak vypadají věty, které obsahují toto slovo? Toto jsou obvyklé otázky při studiu slovní zásoby.

Nejlepším způsobem jak se naučit slovíčka, je učit se běžně používaná slovní spojení přímo z názorných vět. TalkEnglish.com vyvinulo lekce slovních spojení zahrnujících 2000 nejfrekventovaněji používaných slov a pomáhá tak studentům angličtiny si zlepšit slovní zásobu a učit se používat slovíčka správným způsobem.

Jak se učit anglická slovní spojení?


Nemá moc smysl si vzít slovník a učit se z něj všechna slovíčka. Podobně nemá smysl se učit ze slovníku všechna slovní spojení. Nejlepší je najít nejfrekventovanější slovíčka a učit se nejčastěji používaná slovní spojení s těmito slovy. A toto přesně TalkEnglish.com udělala.

TalkEnglish.com našla 2000 nejfrekventovanějších slov v angličtině a pro každé slovo vytvořila lekci slovních spojení. Přes 2000 FREE lekcí slovní zásoby v ESL lekce slovní zásoby. Slova můžete vyhledávat nebo se učit podle frekvence jejich výskytu.

Pamatujte, že byste je měli studovat do hloubky. Nečtěte jen jednoduše větu. Každou větu se učte a čtěte nahlas tak dlouho, dokud ji nebudete schopni říct bez přemýšlení. Pro další tipy ke studiu navštivte prosím Studijní metoda.