TalkEnglish Logo

Anglická slovíčka

Kolik anglických slovíček potřebujete znát? Toto je velmi obecná otázka a odpověď závisí na vašem cíli. Jelikož se TalkEnglish.com zaměřuje na mluvení, v této části najdete slovíčka často používaná v mluvené řeči.

  1. V anglickém jazyce se vyskytuje zhruba 100 tisíc příbuzných slov.
  2. Rodilý mluvčí zná něco mezi 10 tis (nevzdělaný) až 20 tis (vzdělaný) anglických příbuzných slov.
  3. Profesor Nation zjistil, že člověk potřebuje znát 8 až 9 tisíc příbuzných slov, aby si užil čtení knihy.
  4. Výzkum lidí, kteří se učí jazyk doma, ukázal, že takovému člověku stačí znát pasivně 2.5 tisíce příbuzných slov a aktivně 2 tisíce příbuzných slov k tomu, aby mluvil plynně daným jazykem.
Mnoho lidí neví, jak se učí řeč doma. Řekněme, že se pětileté dítě přestěhuje z Mexika do USA. Toto dítě zná základy španělštiny a mluví plynule adekvátně věku. Časem se ovšem pro něj stane dominantním jazykem angličtina. I když je jeho prvním jazykem španělština, ve skutečnosti nezná mnoho španělských slovíček a musí tyto jazykové znalosti nabýt studiem. Takovou osobu pokládáme za člověka, který se učí domácí jazyk.

Dobrá zpráva - Pokud je vaším cílem mluvit plynule anglicky, nemusíte se naučit 10 000 slov. Pro začátek stačí 2 000.


Zde je další seznam věcí ke zvážení před tím, než začnete studovat slovní zásobu
  1. Před tím, než se začnete učit slovíčka, naučte se rozdíly mezi jednotlivými příbuznými slovy. Takto budete snadněji schopni porozumět tomu, jak používat jednotlivá slova. Příbuzná slova tvoří skupinu slov odvozených ze stejného základu, např. "active, actively, activities, and activity".
  2. Je rozdíl mezi pasivním a aktivním slovníkem. Pasivní slovní zásoba je využívána při čtení a poslechu, kdy informace získáváte. Aktivní slovní zásobu používáte při psaní a mluvení, kdy informace předáváte. Při čtení máte čas přemýšlet. Jestliže chcete mluvit plynule, pak nemáte čas na přemýšlení, protože plynulost definujeme jako schopnost mluvit hladce a snadno.
  3. Vaším cílem by mělo být prohlubování slovní zásoby namísto jejího rozšiřování. Mnoho studentů angličtiny zná 8 tis slovíček, ale nejsou schopni říct jedinou větu. Na druhou stranu, existují lidé, kteří znají pouze 2 tis slovíček a hovoří plynule. Rozdíl jak hluboko znáte slovo. Pasivní znalost 10 tis slov vám nepomůže mluvit. Namísto toho se zaměřte na studium prvních 2 tis slov do hloubky.
  4. Učení se definice slovíček v rodném jazyce je neefektivní způsob studia slovní zásoby. Lepší je čtení, které zlepšuje vaši slovní zásobu. Učte se slovíčka z vět. Můžete si je najít ve slovníku, ale učte se je z vět, nikoliv samotná.
Níže uvedená slovíčka byla vybrána z dialogů čítajících více než 250 tis slov. Do seznamu hlavních 2 tis slov se dostala slova z 1) The British National Corpus top 3,000 words, 2) The Corpus of Contemporary American English top 5,000 words, a 3) The 3,000 most frequently spoken words from Longman Communication.

Before you start studying, watch this video to learn how to study and improve your English Vocabulary.

Pokud byste si museli zvolit prvních 2000 slovíček k naučení, pak níže uvedený seznam je velmi přesný. Číslo vedle odkazu je aktuální číslo.

2000 hlavních anglických slovíček používaných v mluvené řeči (2265)

Z 2265 slov se celkově v seznamu nacházelo 1867 příbuzných slov.

2000 hlavních příbuzných slov (1867)

Následující je rozděleno podle slovních druhů. Všechna slova v následujících seznamech se nacházejí v seznamu 2000 slov. Celkové množství je větší než 2 tis, protože mnohá slova mohou být zároveň podstatným jménem i slovesem.

Před tím, než se začnete učit slovíčka, mějte na paměti, že potřebujete znát mnohem více než 2000 slov. Nicméně, studium těch správných 2000 slov do správné hloubky vám pomůže začít mluvit plynule anglicky mnohem rychleji.