TalkEnglish Logo

50 hlavních předložek

Z 2265 nejčastěji používaných slov bylo 46 označeno jako předložka. Zatímco 40 bylo primárně užito jako předložka, zbývajících 6 slov bylo označeno jako jiný slovní druh, ale s možností použití jako předložka. Například slovo "above" je příslovce ve spojení "the text written above is accurate" Ale může být i předložkou, jako ve větě "A general is above a capitan."

Slova s mnohoznačným významem byla seřazena do pořadí nejprve podle 1) frekvence výskytu slov, která jsou pouze předložkou, pak 2) podle frekvence výskytu slov, která mohou být předložkou i jiným slovním druhem a nakonec 3) podle frekvence výskytu slov, která jsou jiným slovním druhem a mohou být i předložkou.

Výskyt překlepů nebo omylů nevylučujeme. Pokud naleznete jakoukoliv chybu nebo omyl, prosím zašlete email na talkenglish@talkenglish.com. Uděláme vše pro nápravu.

SlovoFrekvenceSlovní druh
of5220 (preposition)
with1062 (preposition)
at624 (preposition)
from622 (preposition)
into301 (preposition)
during103 (preposition)
including58 (preposition)
until54 (preposition)
against46 (preposition)
among37 (preposition)
throughout27 (preposition)
despite17 (preposition)
towards16 (preposition)
upon15 (preposition)
concerning3 (preposition)
to4951 (preposition,adverb)
in2822 (preposition,adverb)
for1752 (preposition,conjunction)
on1087 (preposition,adverb,adjective)
by706 (preposition,adverb)
about451 (preposition,adverb,adjective)
like324 (preposition,verb,conjunction)
through235 (preposition,adverb,adjective)
over170 (preposition,adjective,noun)
before141 (preposition,adverb,conjunction)
between137 (preposition,adverb)
after110 (preposition,adjective,adverb)
since107 (preposition,adverb,conjunction)
without89 (preposition,adverb,conjunction)
under70 (preposition,adverb,adjective)
within46 (preposition,adverb)
along45 (preposition,adverb)
following39 (preposition,noun,adjective)
across36 (preposition,adverb,adjective)
behind22 (preposition,adverb,adjective)
beyond20 (preposition,noun)
plus14 (preposition,adjective,noun)
except6 (preposition,conjunction,idiom)
but626 (conjunction,preposition,adverb)
up296 (adverb,preposition,adjective)
out294 (adverb,preposition,adjective)
around101 (adverb,preposition)
down94 (adverb,preposition,adjective)
off74 (adverb,preposition,adjective)
above40 (adverb,preposition,adjective)
near13 (adverb,preposition,adjective)


Učte se anglicky mnohem rychlejistažením Offline verze TalkEnglish a ponořte se do více než 8 000 audio soborů a 8 000 stránek lekcí! Pak můžete studovat bez připojení k internetu a také kdykoliv poslouchat audio soubory na svém MP3 přehrávači. Jděte na English Download stránku a stahujte ještě dnes!