TalkEnglish Logo

5 pravidel mluvení, která musíte znát!

1. Neučte se gramatiku

Toto pravidlo může mnohým studentům angličtiny znít divně, ale je to jedno z nejdůležitějších pravidel. Jestliže chcete skládat zkoušky, pak studujte gramatiku. Avšak chcete-li mluvit plynule anglicky, měli byste zkusit učit se anglicky bez učení se gramatiky.

Studium gramatiky vás bude pouze zdržovat a mást. Během tvoření vět budete přemýšlet nad pravidly, namísto abyste přirozeně říkali věty jako rodilý mluvčí. Pamatujte, že jen malá část anglicky mluvících zná více než 20% všech gramatických pravidel. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že mnoho studentů angličtiny jako druhého jazyka zná gramatiku lépe než rodilí mluvčí. Já jsem rodilý mluvčí, se specializací na anglickou literaturu a učím angličtinu více než 10 let. Avšak mnoho mých studentů zná více detailů z anglické gramatiky než znám já. Já mohu jednoduše vyhledat definici a aplikovat ji, ale neznám ji zpaměti.

Často dávám dotazy z anglické gramatiky svým kamarádům, kteří jsou rodilými mluvčími a jen pár z nich zná správnou odpověď. Ale mluví plynule anglicky, umí číst, mluvit, poslouchat a efektivně komunikovat.

Chcete být schopni recitovat definici způsobového slovesa nebo chcete mluvit plynule anglicky?

2. Učte se a studujte fráze

Mnoho studentů se učí ze slovníku a snaží se složit mnoho slov do správné věty. Udivuje mě, kolik slov někteří z mých studentů znají, ale nedokážou vytvořit správnou větu. Za což může fakt, že se neučili fráze. Když se děti učí jazyk, učí se slovíčka i fráze dohromady. Podobně i vy se musíte učit fráze.

I když znáte 1000 slov, nemusíte být schopni říct jedinou správnou větu. Ale jestliže znáte 1 frázi, můžete vytvořit stovky správných vět. Když budete znát 100 frází, budete překvapeni, kolik správných vět budete moci říct. Konečně, jestliže budete znát pouze 1000 frází, už budete mluvit skoro plynule anglicky.

Oddíl Základy mluvené angličtiny je skvělým příkladem jak vytvářet velké množství vět z jediné fráze. Takže nemrhejte hodinami a hodinami učením spoustou různých slov. Namísto toho využijte čas pro učení se frází a tak se přiblížíte k plynulé angličtině.

Nepřekládejte

Když chcete vytvořit anglickou větu, nepřekládejte slova z vašeho mateřského jazyka. Pořadí slov je pravděpodobně úplně jiné a vy se tímto zpomalíte a budete dělat chyby. Namísto toho, naučte se fráze a věty tak, že nebudete muset přemýšlet nad každým slovem, které říkáte. Mělo by to být automatické.

Dalším problémem s překládáním je ten, že se budete snažit uplatnit gramatická pravidla, která jste se již naučili. Překládání a přemýšlení o gramatice při tvorbě anglických vět je nesprávné a toho byste se měli vyvarovat.

3. Čtení a poslouchání NESTAČÍ. To, co posloucháte, procvičujte i mluvením!.

Čtení, poslech a mluvení jsou nejdůležitějšími složkami jazyka. A to platí i pro angličtinu. Nicméně, jedinou podmínkou, jak mluvit plynule anglicky je samotné mluvení. Pro miminka a děti je normální nejprve mluvit, pak teprve začít číst a pak začít psát. Takže přirozené pořadí činností je poslech, mluvení, čtení a pak psaní.

První problém
Není divné, že školy napříč světem učí nejprve číst, pak psát, pak poslouchat a nakonec mluvit? Třebaže je to nezvyklé, hlavním důvodem při učení dalšího jazyka je to, že musíte číst a rozumět materiálům, ze kterých studujete. Takže i když přirozené pořadí je poslouchání, mluvení, čtení a pak psaní, pořadí pro studenty angličtiny jako druhého jazyka je čtení, poslouchání, mluvení a pak psaní.

Druhý problém
Důvodem, proč mnoho lidí umí číst a poslouchat je to, že tyto činnosti procvičují. Ale abyste mluvili plynule anglicky, musíte procvičovat mluvení. Nepřestávejte s poslechem, ale když se učíte, nezůstávejte pouze u poslechu. Vyslovením nahlas procvičujte učivo, které posloucháte. Vyslovování nahlas opakujte do té doby, než vaše ústa a hlava to budou dělat bez jakékoliv námahy. Pak budete schopni mluvit plynule anglicky.

4. Ponořte se

To, jak jste schopni mluvit cizím jazykem, nezávisí na vaší chytrosti. Kdokoliv se může učit jakýkoliv jazyk, což je ve světě prověřený fakt. Každý mluví alespoň jedním jazykem. Ať jste inteligentní nebo ne, umíte mluvit alespoň jedním jazykem.

Toho jste dosáhli obklopením se jazykem po celou dobu. Ve vaší zemi slyšíte a mluvíte svým jazykem neustále. Zaznamenáte, že mnoho lidí, kteří hovoří dobře anglicky, studovalo na anglicky mluvících školách. Oni nemluví anglicky proto, že chodili do anglických škol, ale proto, že byli neustále obklopeni anglicky mluvícími lidmi.

Stejně tak někteří lidé, i když studují v zahraničí, se naučí velmi málo. Je to tím, že sice navštěvují výuku v angličtině, ale pak si najdou kamarády ze své země a angličtinu neprocvičují.

Abyste mluvili plynule anglicky, nemusíte nikam jezdit. Musíte se jen angličtinou obklopit. Můžete si třeba stanovit pravidlo, že s kamarády budete mluvit jen anglicky. Také můžete s sebou nosit iPod a poslouchat anglické věty. Jak vidíte, svých výsledků můžete dosáhnout, aniž byste změnili prostředí, které vás obklopuje. Ponořte se do angličtiny a učení vám půjde několikanásobně rychleji.

Verze TalkEnglish Offline je nyní připravena ke stažení.  V tomto balíčku můžete využít přes 800 audio souborů a tak se kompletně obklopit angličtinou.  Je zde více než 13,5 hodiny audio souborů, které nejsou dostupné na webu. Balíček také obsahuje všechny konverzace a věty, takže i když nemáte mnoho anglicky mluvících přátel, můžete se nastálo obklopit angličtinou s využitím svého MP3 přehrávače. Tento balíček je k dispozici na English Download stránce.  Využijte šance začít se učit rychleji anglicky. Klikněte na odkaz nebo jděte na english-download.aspx.

5. Studujte správný materiál

Obecně vžité, ale nepravdivé, tvrzení zní: " Procvičování vede k dokonalosti.", což je ale daleko od pravdy. Procvičování pouze danou věc upevňuje, takže pokud opakujete nesprávnou větu, zvládli jste pouze perfektně vyslovování věty, ale nesprávné. Proto je důležité studovat z materiálů, které jsou užívány co největším množstvím lidí.

Další problém, který vidím je ten, že studenti se často učí ze zpráv. Jazyk používaný ve zprávách je více formálnější, obsah se týká politiky, což se v běžném životě nepoužívá. Je sice důležité rozumět tomu, co říkají, ale jsou to lekce pro více pokročilé, které byste měli studovat až po zvládnutí stěžejních základů angličtiny.

Učit se anglicky s kamarádem, který není rodilý anglický mluvčí má svoje plusy a mínusy, kterých byste si měli být vědomi. Procvičování s ne-rodilým mluvčím vám dá zkušenost, můžete se také navzájem motivovat a poukazovat si navzájem na chyby. Ale na druhou stranu, můžete navzájem získat špatné návyky a nesprávné věty. Takže tento čas využívejte pouze k procvičování správného učiva, ne k učení se jak říct větu.

V krátkosti, studijní materiály pro angličtinu, kterým můžete důvěřovat, jsou ty materiály, které jsou všeobecně používány a ty jsou ty správné.

Shrnutí

Zde jsou pravidla, která vám pomohou dosáhnout vašeho cíle - plynule mluvit anglicky. Všechny lekce na TalkEnglish.com se řídí těmito pravidly, které jsou nástrojem k dosažení vašeho cíle.