TalkEnglish Logo

Studijní metoda

Naučte se angličtinu používat!
Stanete se zkušeným anglickým mluvčím!

Mnoho lidí studuje angličtinu spoustu let. Stejně pak po těchto letech jedou do anglicky mluvící země a zjišťují, že neumí říct správně jedinou větu. Ale toto se změní lidem, kteří dokončí tento kurz. Budete schopni mluvit anglicky v mnoha různých situacích. Tato stránka vám dá základ potřebný pro efektivní komunikaci v angličtině.

Mluvte plynule anglicky bez přemýšlení o pravidlech a logice.
Musíte opakovat správné věty znovu a znovu dokola.

Učíte se anglicky zpaměti nebo musíte rozumět tomu, co říkáte? Pojďme se nejprve zamyslet nad tím, jak se lidé učí svůj vlastní jazyk. Když jste byli malí, poslouchali jste své rodiče, jak mluví a opakovali jste po nich. V průběhu let se lidé snaží učit se angličtinu jako teorii nebo nějaký systém. Snaží se rozumět významu každé věty a najít v ní logiku. Jestliže studujete proto, abyste složili zkoušky typu GMAT, TOEFL nebo jiné, pak se budete muset snažit rozumět každému slovu každé věty a vědět proč je každé slovo na daném místě. Ale pokud mluvíte anglicky, nemusíte znát žádná pravidla. Čím více budete přemýšlet o pravidlech a logice, tím to bude pro vás těžší. Nejlepším způsobem jak se naučit mluvit anglicky, je učit zpaměti. Nejprve si vezměte větu, která je správná. Poslechněte si ji a pak ji opakujte stále dokola, až se stane vaší součástí.

Naučili jste se mluvit díky všem kurzům, které jste absolvovali?
Už se déle neobávejte. TalkEnglish.com bude vaším rádcem v mluvení anglicky.

Být schopen mluvit anglicky je mnohem těžší, než si lidé uvědomují. Jestliže jste nakoupili mnoho učebnic, navštívili mnoho kurzů angličtiny, abyste jste nakonec byli zklamaní a vyděšení, pak můžete být překvapeni, že TalkEnglish.com bude jiná. Kdokoliv, kdo dokončí tento program, bude schopen mluvit s kýmkoliv v jakékoliv situaci.

Mluvíte až po té, co jste si promysleli všechna slova?
Musíte mluvit okamžitě, bez přemýšlení.

Když se vás zeptám na podrobnější informace o vás ve vašem jazyce, nemusíte přemýšlet nad každým slovem, které chcete říct. Jednoduše přemýšlíte nad obsahem. Když víte, co chcete říct, říkáte to automaticky. To je proto, že už to umíte všechno nazpaměť. Pokud chcete mluvit efektivně anglicky, musíte si danou informaci vyvolat automaticky, a proto musíte umět dané věty nazpaměť. Když budete umět něco nazpaměť, budete to schopni vyslovit okamžitě. Například, pravděpodobně jste se naučili zeptat: "How are you doing? (Jak se máš?). O této větě nemusíte přemýšlet, protože jste ji už říkali mnohokrát. Zamyslete se, jestli umíte říct další věty stejně rychle, jako říkáte "How are you doing?" A toto se budete učit.

Procvičujte nejčastěji obecně používané věty.
TalkEnglish.com neobsahuje žádné neobratné věty.

Celý obsah této stránky používá nejčastější věty, kterým budou všichni rozumět. V mnoha učebnicích se často nacházejí neobratné věty. Protože nevíte, které jsou správné a které ne, můžete plýtvat energií a časem s nepoužitelnými větami. S TalkEnglish.com se budete učit je ty věty, které jsou často používány. Nemusíte se obávat, že se učíte zpaměti tisíce vět, o kterých nemáte jistotu.

Učení poslechu nezlepší vaši schopnost mluvit.
TalkEnglish.com se zaměřuje výhradně na to, abychom vás naučili jak mluvit anglicky.

Spoustu lidí se učí z televizních zpráv, aby si vylepšili mluvenou angličtinu. Tímto se sice zlepší vaše poslechové schopnosti, ale vaše schopnost mluvit zůstane stejná. Zeptejte se sebe, jestli vám učení se ze zpráv pomáhá mluvit anglicky v normálním životě. Když si procvičujete: " V Iráku dnes 200 amerických vojáků evakuovalo oblast v okolí Bagdádu z důvodu neustálých nečekaných útoků zbývajících vzbouřenců." pomůže vám to skutečně v mluvení s obyčejným anglicky mluvícím člověkem? Nenaučili byste se raději říkat něco, co je použitelné v běžné denní konverzaci?

Další rady navíc

Tip: Ke studiu je důležitý ten nejlepší studijní materiál. TalkEnglish.com poskytuje všeobecně používaný materiál. Studiem na TalkEnglish.com neztrácíte svůj čas.

Tip:Učit se číst a psát nezlepší vaše schopnosti mluvit. Jestliže se budete učit správně mluvit, vaše čtení a psaní se zlepší.