TalkEnglish Logo

Podmínky užívání

TalkEnglish.com poskytuje své služby dle následujících podmínek užívání.
TalkEnglish.com smí kdykoliv upravit podmínky užívání

Popis služby

Talkenglish.com poskytuje lekce angličtiny ve formě textů a audio souborů. Jednotlivé kategorie obsahují Základy angličtiny, Firemní angličtinu, Angličtinu pro cesty, Angličtinu pro pohovory a Užitečné fráze. Nástěnky, fóra nebo zpravodaje pomáhají uživatelům se studiem angličtiny.

TalkEnglish.com nenese žádnou zodpovědnost za nesprávné užití jakékoliv věty zveřejněné na stránce TalkEnglish.com. Všichni uživatelé jsou zodpovědní za užití jakékoliv věty. Jestliže uživateli není něco jasné nebo si není jistý s užitím nějaké věty, může požádat o objasnění na nástěnce nebo prostřednictvím e-mailu.

Lekce angličtiny pro pohovory poskytují uživatelům pomoc při odpovídání na dotazy kladené u pohovorů. TalkEnglish.com nezaručuje, že pohovorem projdete, když použijete věty z TalkEnglish.com. TalkEnglish.com nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé užitím odpovědí z lekcí pro pohovory.

Obsah stránky

Stránka obsahuje v několika lekcích neslušné výrazy. Každý uživatel musí být starší 18 let nebo mít povolení rodičů nebo zákonného zástupce, který je sám starší 18 let. Přítomnost neslušných výrazů v některých lekcích je nutná proto, aby obsah co nejvíce odpovídal realitě.

Obsah Podmínek užívání

Popis služby

Obsah stránky