TalkEnglish Logo

Kategorie lekcí Cestování

Lekce Angličtiny pro cestování by měli používat lidé, kteří chtějí cestovat do anglicky mluvící země s turistickým záměrem. I když je tato část kratší než ostatní, obsahuje užitečné informace, které vám pomohou hovořit o základních potřebách.