TalkEnglish Logo

60 hlavních zájmen

Z 2265 nejčastěji používaných slov bylo 58 označeno jako zájmeno. Zatímco 48 bylo primárně užito jako zájmeno, zbývajících 10 slov bylo označeno jako jiný slovní druh, ale s možností použití jako zájmeno. Například slovo "some" je přídavné jméno ve větě "The children played for some time." Ale může být i zájmenem, jako ve větě "Some do not agree with you."

Slova s mnohoznačným významem byla seřazena do pořadí nejprve podle 1) frekvence výskytu slov, která jsou pouze zájmenem, pak 2) podle frekvence výskytu slov, která mohou být zájmenem i jiným slovním druhem a nakonec 3) podle frekvence výskytu slov, která jsou jiným slovním druhem a mohou být i zájmenem.

Výskyt překlepů nebo omylů nevylučujeme. Pokud naleznete jakoukoliv chybu nebo omyl, prosím zašlete email na talkenglish@talkenglish.com. Uděláme vše pro nápravu.

SlovoFrekvenceSlovní druh
your1067 (pronoun)
I621 (pronoun)
they617 (pronoun)
their439 (pronoun)
we352 (pronoun)
who281 (pronoun)
them269 (pronoun)
its215 (pronoun)
our213 (pronoun)
my177 (pronoun)
those156 (pronoun)
he144 (pronoun)
us127 (pronoun)
her107 (pronoun)
something89 (pronoun)
me88 (pronoun)
yourself59 (pronoun)
someone55 (pronoun)
everything43 (pronoun)
itself34 (pronoun)
everyone31 (pronoun)
themselves29 (pronoun)
anyone22 (pronoun)
him17 (pronoun)
whose14 (pronoun)
myself12 (pronoun)
everybody9 (pronoun)
ourselves7 (pronoun)
himself6 (pronoun)
somebody4 (pronoun)
yours4 (pronoun)
herself3 (pronoun)
whoever1 (pronoun)
you2041 (pronoun,noun)
that1743 (pronoun,adjective,adverb)
it1386 (pronoun,noun)
this864 (pronoun,adjective,adverb)
what461 (pronoun,adjective,adverb)
which449 (pronoun,adjective)
these344 (pronoun,adjective)
his125 (pronoun,adjective)
she85 (pronoun,noun)
lot82 (pronoun,adverb,noun)
anything19 (pronoun,noun,adverb)
whatever16 (pronoun,adverb,interjection)
nobody7 (pronoun,noun)
none5 (pronoun,adverb,adjective)
mine2 (pronoun,noun,verb)
anybody1 (pronoun,noun)
some501 (adjective,pronoun,adverb)
there470 (adverb,pronoun,noun)
all438 (adjective,pronoun,noun)
where166 (adverb,pronoun,noun)
another123 (adjective,pronoun)
same120 (adjective,pronoun,adverb)
certain71 (adjective,pronoun)
nothing35 (noun,pronoun,adjective)
self17 (noun,pronoun,adjective)
nowhere1 (adverb,pronoun,adjective)


Učte se anglicky mnohem rychlejistažením Offline verze TalkEnglish a ponořte se do více než 8 000 audio soborů a 8 000 stránek lekcí! Pak můžete studovat bez připojení k internetu a také kdykoliv poslouchat audio soubory na svém MP3 přehrávači. Jděte na English Download stránku a stahujte ještě dnes!