TalkEnglish Logo

Fráze a idiomy, oddíl X

Fráze a idiomy, oddíl X obsahuje užitečné fráze a idiomy s vysvětlením, příkladem dialogu a dalšími způsoby vyjádření fráze nebo idiomu

Prohlížejte a studujte je tolikrát, kolikrát chcete.