TalkEnglish Logo

Asking for Email Address

Email is a daily part of the office life.  Everybody and every company uses email as a way to communicate quickly.  This lesson will cover all aspects of using the email.

"Can I have your email address?"
"What is your email address?"
"Do you have an email account?"

"My email address is someone at hotmail dot com (someone@hotmail.com)."
"It is someone@hotmail.com"

"Do you have his email address?"
"What was her email address again?"

Učte se anglicky mnohem rychlejistažením Offline verze TalkEnglish a ponořte se do více než 8 000 audio soborů a 8 000 stránek lekcí! Pak můžete studovat bez připojení k internetu a také kdykoliv poslouchat audio soubory na svém MP3 přehrávači. Jděte na English Download stránku a stahujte ještě dnes!