TalkEnglish Logo

Lekce slovní zásoby začínající písmenem A

Celkem 136 lekcí slovní zásoby začínající písmenem A. Vyberte si písmeno a podívejte se na všechny lekce slovíček začínajících na toto písmeno, nebo klikněte na slovo a učte se danou lekci.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Ability (n)Able (adj)Abroad (adv)
Absolutely (adv)Abuse (n)(v)Accept (v)
Acceptable (adj)Access (n)Accident (n)
Account (n)(v)Accurate (adj)Accuse (v)
Achieve (v)Acquire (v)Act (n)(v)
Action (n)Active (adj)Activity (n)
Actor (n)Actual (adj)Actually (adv)
Ad (n)Adapt (v)Add (v)
Addition (n)Additional (adj)Address (n)(v)
Adjust (v)Administration (n)Administrative (adj)
Admire (v)Admit (v)Adopt (v)
Adult (n)Advance (adj)(n)(v)Advanced (adj)
Advantage (n)Advertising (n)Advice (n)
Affair (n)Affect (v)Afford (v)
Afraid (adj)Afternoon (n)Age (n)(v)
Agency (n)Agent (n)Aggressive (adj)
Agree (v)Agreement (n)Ahead (adv)
Air (n)(v)Airline (n)Airport (n)
Alarm (n)Alcohol (n)Alive (adj)
All (adv)Allow (v)Almost (adv)
Alone (adj)Already (adv)Alternative (adj)(n)
Altogether (adv)Always (adv)Amazing (adj)
Ambition (n)Amount (n)Analysis (n)
Analyst (n)Anger (n)(v)Angle (n)
Angry (adj)Animal (n)Announce (v)
Annual (adj)Answer (n)(v)Anticipate (v)
Anxiety (n)Anxious (adj)Apart (adv)
Apartment (n)Apologize (v)Appeal (n)(v)
Appear (v)Appearance (n)Apple (n)
Application (n)Apply (v)Appointment (n)
Appreciate (v)Approach (n)(v)Appropriate (adj)
Approve (v)Area (n)Argue (v)
Argument (n)Arise (v)Arm (n)
Army (n)Arrival (n)Arrive (v)
Art (n)Article (n)Aside (adv)
Ask (v)Asleep (adj)Aspect (n)
Assignment (n)Assist (v)Assistance (n)
Assistant (n)Associate (n)(adj)Association (n)
Assume (v)Assumption (v)Assure (v)
Atmosphere (n)Attach (v)Attack (n)(v)
Attempt (n)(v)Attend (v)Attention (n)
Attitude (n)Attract (v)Audience (n)
Author (n)(v)Automatic (adj)Automatically (adv)
Available (adj)Average (adj)(n)Avoid (v)
Award (n)(v)Aware (adj)Awareness (n)
Away (adj)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z