TalkEnglish Logo

Lekce slovní zásoby zacínající písmenem C

Celkem 209 lekcí slovní zásoby zacínající písmenem C. Vyberte si písmeno a podívejte se na všechny lekce slovícek zacínajících na toto písmeno, nebo kliknete na slovo a ucte se danou lekci.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Cabinet (n)Cable (n)Cake (n)
Calculate (v)Calendar (n)Call (n)(v)
Calm (n)(v)(adj)Camera (n)Camp (n)
Campaign (n)(v)Can (n)Cancel (v)
Cancer (n)Candidate (n)Candle (n)
Candy (n)Cap (n)Capable (adj)
Capital (n)Car (n)Card (n)
Care (n)(v)Career (n)Careful (adj)
Carefully (adv)Carpet (n)Carry (v)
Case (n)Cash (n)Cat (n)
Catch (n)(v)Category (n)Cause (n)
Celebrate (v)Celebration (n)Cell (n)
Certain (adj)Certainly (adv)Chain (n)
Chair (n)Challenge (n)(v)Champion (n)
Championship (n)Chance (n)(adj)Change (n)(v)
Channel (n)Chapter (n)Character (n)
Charge (n)(v)Charity (n)Chart (n)(v)
Cheap (adj)Check (n)(v)Cheek (n)
Chemical (n)Chemistry (n)Chest (n)
Chicken (n)Child (n)Childhood (n)
Chip (n)(v)Chocolate (n)Choice (n)
Choose (v)Church (n)Cigarette (n)
City (n)Civil (adj)Claim (n)(v)
Class (n)Classic (adj)(n)Classroom (n)
Clean (adj)(v)Clear (adj)(v)Clearly (adv)
Clerk (n)Click (n)(v)Client (n)
Climate (n)Clock (n)Close (n)(v)(adv)(adj)
Closed (adj)Closely (adv)Closet (n)
Clothes (n)Cloud (n)(v)Club (n)
Clue (n)Coach (n)(v)Coast (n)
Coat (n)(v)Code (n)Coffee (n)
Cold (adj)(n)Collar (adj)Collect (v)
Collection (n)College (n)Combination (n)
Combine (v)Come (v)Comfort (n)(v)
Comfortable (adj)Command (n)Comment (n)(v)
Commercial (n)Commission (n)Commit (v)
Committee (n)Common (adj)Communicate (v)
Communication (n)Community (n)Company (n)
Compare (v)Comparison (n)Compete (v)
Competition (n)Competitive (adj)Complain (v)
Complaint (n)Complete (v)(adj)Completely (adv)
Complex (n)(adj)Complicated (adj)Comprehensive (adj)
Computer (n)Concentrate (v)Concept (n)
Concern (n)(v)Concerned (adj)Concert (n)
Conclusion (n)Condition (n)Conference (n)
Confidence (n)Confident (adj)Confirm (v)
Conflict (n)(v)Confusion (n)Connect (v)
Connection (n)Conscious (adj)Consequence (n)
Consider (v)Consideration (n)Consist (v)
Consistent (adj)Constant (adj)Constantly (adv)
Construction (n)Consult (v)Contact (n)(v)
Contain (v)Content (n)(adj)Contest (n)(v)
Context (n)Continue (v)Contract (n)
Contribute (v)Contribution (n)Control (n)(v)
Conversation (n)Convert (n)(v)Convince (v)
Cook (n)(v)Cookie (n)Cool (v)(adj)
Copy (n)(v)Corner (n)Correct (v)(adj)
Cost (n)(v)Count (n)(v)Counter (n)(v)
Country (n)County (n)Couple (n)
Courage (n)Course (n)Court (n)
Cousin (n)Cover (n)(v)Cow (n)
Crack (n)(v)Craft (n)(v)Crash (n)(v)(adj)
Crazy (adj)Cream (n)(v)Create (v)
Creative (adj)Credit (n)(v)Crew (n)
Critical (adj)Criticism (n)Criticize (v)
Cross (n)(v)(adj)Cry (n)(v)Cultural (adj)
Culture (n)Cup (n)(v)Curious (adj)
Currency (n)Current (n)(adj)Currently (adv)
Curve (n)Customer (n)Cut (n)
Cute (adj)Cycle (n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z