TalkEnglish Logo

Lekce pro pohovory - Základní otázky u pohovorů

Část Základy pro pohovory obsahuje lekce na téma Běžné otázky kladené u pohovorů a odpovědi na dotazy typu: Jaké jsou vaše slabé a silné stránky.

Prohlížejte a studujte je tolikrát, kolikrát chcete.