TalkEnglish Logo

Lekce pro pohovory - Základní otázky u pohovorů II

Základní otázky u pohovorů II obsahují lekce na téma Zkušenosti a situační otázky typu: Povězte mi o…

Prohlížejte a studujte je tolikrát, kolikrát chcete.